Melanesië & de Melanesiërs

English – Pagina 2

De naam Melanesië is samengesteld uit de woorden ‘melas’ en ‘nesia/nesos’, Griekse woorden die ‘zwart’ en ‘eilanden’ betekenen. Eilanden waar zwarte/donkere mensen wonen. Een definitie gebaseerd op ras. Het gaat hier om het ras van de ‘zwarte Oceaniërs’. Het zijn de oorspronkelijke bewoners van het Sahulplat, waar Australië en Papua Nieuw-Guinea het voornaamste bestanddeel vormen.

WestMelanesians
West-Melanesiërs uit Flobamora, Timor, Maluku, West-Papua en Australië
  
EastMelanesians
Oost-Melanesiërs uit Papua Niugini, Solomoni, Kanaki, Vanuatu en Fiji

De naam Melanesië is in 1832 door de Franse onderzoeker Dumont d’Urville gegeven bij een onderverdeling van Oceanië in culturele gebieden. Andere gebieden, die hij onderscheidt zijn: Polynesië (de vele eilanden), Micronesië (de kleine eilanden) en de Zuidoost Aziatische eilanden van Indonesië (eilanden rondom de Indische Oceaan) & Maleisië (land van de Maleiers).

 FacesOfMelanesia

De Oceanische mensen van het Sahulplat (Flobamora, Timor, Maluku, Papua en Australië) behoren overwegend tot de Melanesische volkerenfamilie van het Negroïde (zwarte) hoofdras. De Aziatische mensenvan het Sundaplat (Sumatera, Java, Kalimantan,Maleisië en Singapura) behoren overwegend tot de Maleise volkerenfamilie van het Mongoloïde (gele) hoofdras.

GEOGRAFISCHE LIGGING & FLORA EN FAUNA

Continentale platen: Sunda en Sahul

Het ontstaan van de geografische ligging van Maleisië/Indonesië en Australië/Melanesië 
Tijdens de ijstijd viel zowel het Aziatische Sundaplat als het Australische Sahulplat droog, ten gevolge van de zeespiegeldaling. Kenmerkend voor deze gebieden is het verschil in flora en fauna (zie de Lijn van Wallace).

Line of Wallace

De donkere- (afb.1) en dikkere gedeeltes (afb.2) geven de Aziatische- (Sundaplat) en Australische (Sahulplat) landmassa’s aan tijdens de ijstijd.

SULAWESI; HET OVERGANGSGEBIED TUSSEN AZIË & AUSTRALIË

Interessant is het overgangsgebied tussen de Aziatische Indonesische Sunda-eilanden (Java, Sumatra en Kalimantan) en de Oceanische Melanesische Sahul-eilanden (Australië, Papua, Maluku en Timor-eilanden). Sulawesi is op geologisch gebied één van de meest gecompliceerde eilanden ter wereld. Zo’n 250 miljoen jaar geleden lag het in twee delen verspreid op het oercontinent. (Klik hier voor animatie: Het uit elkaar vallen van het oercontinent) 180 miljoen jaar geleden maakte het westelijk deel van het eiland Sulawesi zich los van het oercontinent. Negentig miljoen jaar later maakte het oostelijk deel zich met Papua, Maluku en Australië los van Antarctica (Antarctica was nog geen Zuidpool zoals we die nu kennen en herbergt destijds een eigen unieke flora en fauna). Na een lange tocht naar het noorden kwamen het oostelijk- en westelijk deel van Sulawesi uiteindelijk 15 miljoen jaar geleden bij elkaar. Doordat de schol waarop Papua ligt zich tegen de klok in bewoog en Australië zich naar het noorden verplaatste, werd Sulawesi’s oostelijke arm in haar westelijke arm gedrukt, waardoor het eiland haar karakteristieke ‘K’-vorm kreeg. De landmassa van dit ‘Oer’-Sulawesi werd zo ver naar het westen geduwd, dat het uiteindelijk tegen Kalimantan opbotste. Dit is duidelijk te zien wanneer je de huidige oostkust van Kalimantan naast de westkust van Sulawesi legt. Drie miljoen jaar later brak Sulawesi weer los van Kalimantan, waardoor de straat van Makassar ontstond. Sinds die tijd heeft het eiland door het stijgen en dalen van de zeespiegel steeds een ander uiterlijk gehad.

Nog altijd beweegt Sulawesi, dat als het ware tussen het Aziatische- en Australische continent geklemd ligt. Het westen van Sulawesi kenmerkt zich met name een Aziatische flora en fauna. Het oostelijk gedeelte van het eiland herbergt Oceanische/Australische kenmerken. Dit is met name terug te zien aan de buideldieren in Oost-Sulawesi die verwant zijn aan die van Maluku, Papua en Australië.

Volgende pagina >>